Dotacja na 7 mln zł dla Energii Komunalnej Sp. z o o. z Dzierżoniowa

Nasza firma przygotowywała dokumentację techniczną na budowę 125 instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej dla sześciu gmin powiatu dzierżoniowskiego. Wartość inwestycji to ponad 11 mln złotych, a sumaryczna moc zainstalowana to prawie 3 MW.
Dla tej inwestycji przygotowywaliśmy też wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 3.1 A , pn. „ Przedsięwzięcia mające na celu produkcję energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej.” Nasz wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Inwestor, czyli Energia Komunalna Spółka z o o. z Dzierżoniowa otrzymała dotację w wysokości 6 999 996, 57 zł.
Montaż instalacji rozpocznie się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Panele słoneczne