Najnowsze prognozy Instytutu Energetyki Odnawialnej w sprawie fotowoltaiki w Polsce

AutobusInstytut Eneregtyki Odnawialnej przewiduje, że: "W perspektywie 5 lat polska fotowoltaika ma szansę stać się niemal niezależną od dostaw materiałów i technologii spoza UE". I to jest dobra wiadomość.

https://ieo.pl/…/1530-w-perspektywie-5-lat-polska-fotowolta…