Obniżenia kosztów eksploatacyjnych istniejących źródeł ciepła

Przy obecnych podwyżkach cen gazu ziemnego, wzrasta opłacalność montażu pomp ciepła. Ostatnio bardzo często analizujemy możliwość dostawienia pompy ciepła do istniejących kotłów gazowych. Zwrot poniesionych kosztów wynosi wtedy około 5 lat, a więc inwestycja jest uzasadniona. Istniejące kotły gazowe pełnią wtedy rolę źródła szczytowego i pracują tylko podczas mroźnych dni. Unikamy konieczności przebudowy instalacji grzewczej, tak aby dostosować ją do niższych parametrów czynnika grzewczego produkowanego przez pompy ciepła. Poniżej wykres obrazujący obliczenia efektywności ekonomicznej dostawienia pompy ciepła jako drugiego źródła ciepła.

W przypadku zainteresowania tematem obniżenia kosztów eksploatacyjnych istniejących źródeł ciepła zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

grafik