Audyty energetyczne

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych i przemysłowych. Tego typu ekspertyza techniczno-ekonomiczna ma na celu przede wszystkim zmniejszenie energochłonności danego obiektu budowlanego. Zminimalizowanie zużycia energii to najprostsza droga do obniżenia kosztów związanych z eksploatacją budynku. Zanim zdecydują się Państwo na termomodernizacje w swoim domu lub w firmie, warto zatem skorzystać z naszych usług i zasięgnąć opinii profesjonalistów.

 

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to ekspertyza techniczna, która stanowi ocenę aktualnego stanu zużycia energii w danym budynku oraz pozwala określić możliwości jego zminimalizowania. A zatem efektem przeprowadzenia audytu energetycznego jest szczegółowa analiza ekonomiczno-energetyczna zaproponowanych usprawnień, co stanowi podstawę do podjęcia konkretnych prac modernizacyjnych. Warto podkreślić, że audyt powinien obejmować wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, m.in.: oświetlenie, ściany, dachy, okna, instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.

 

Domek z klasami energetycznymi

Kiedy warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny pozwala szczegółowo określić założenia do projektu modernizacji obiektu. Dlatego też warto wykonać taką ekspertyzę przed podjęciem prac mających na celu zoptymalizowanie zużycia energii w budynku. Dodatkowo przeprowadzenie audytu energetycznego może stanowić podstawę do pozyskiwania dotacji na inwestycje termomodernizacyjne z funduszy środowiskowych czy programów strukturalnych.