Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynków we Wrocławiu

Oferujemy nadzór inwestorski na terenie całej Polski podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. Posiadamy nie tylko wymagane uprawnienia, które jesteśmy w stanie okazać naszym klientom, ale także wiedzę i doświadczenie, gwarantujące dbałość o całość przedsięwzięcia. Inwestycje, jakie nam się powierza, zostają zakończone zgodnie z projektem i spełniają swoją rolę przez długie lata.

 

Na czym polega nadzór inwestorski?

Firma, która prowadzi nadzór inwestorski, kontroluje proces powstawania instalacji lub ich sieci. Zadaniem zleceniobiorcy jest zadbanie o to, aby przedsięwzięcie zostało zrealizowane według ustaleń określonych we wcześniej sporządzonym projekcie. Do obowiązków nadzorcy należy również sprawdzanie przebiegu prac montażowych (na każdym etapie prac – w naszym przypadku: termomodernizacji budynków), kontrola rozliczeń i innych aspektów inwestycji.

Pisanie piórem

Zapewniamy rzetelne podejście i fachową wiedzę, które stanowią gwarancję solidnej realizacji przeprowadzanych prac. Usługi dotyczące profesjonalnego nadzoru inwestorskiego obejmują:

  • reprezentowanie inwestora w miejscu realizacji projektu,
  • sprawowanie kontroli zgodności prac z projektem, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
  • kontrolowanie jakości wykonywanych robót,
  • kontrolowanie jakości materiałów i urządzeń użytych do stworzenia danej instalacji,
  • zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do użycia,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń,
  • potwierdzenie wykonanych prac,
  • kontrolowanie rozliczeń.

Polecamy też audyty energetyczne, bardzo użyteczne podczas sporządzania projektu termomodernizacji budynku i zapraszamy do kontaktu – zarówno za pomocą formularza na stronie, jak i telefonicznego.