Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem projektów instalacji fotowoltaicznych – wykonujemy zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw czy jednostek samorządu terytorialnego. Podejmujemy się realizacji nie tylko mniejszych, ale też większych przedsięwzięć – takich, jak farmy fotowoltaiczne. Nasza dokumentacja składa się z następujących elementów:

  • symulacji pracy instalacji fotowoltaicznej w kilku wariantach,
  • koncepcji programowo-przestrzennej elektrowni fotowoltaicznej,
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia w rozumieniu zapisów zawartych w art. 3.1. pkt. 5. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (fakultatywnie),
  • wystąpienia o warunki zabudowy elektrowni,
  • wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia elektrowni do sieci dystrybucyjnej,
  • mapy do celów projektowych,
  • badań geologicznych (fakultatywnie),
  • projektu budowlanego,
  • pozwolenia na budowę.

 

Panele fotowoltaiczne

 

Gwarancja efektywnego przetwarzania energii

Umożliwiamy przetwarzanie energii słonecznej na elektryczną w możliwie efektywny sposób, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta i panujących warunków. Oferujemy też wykonanie projektu instalacji grzewczych, które minimalizują straty ciepła, a w połączeniu z fotowoltaiką – tworzą wygodny, energooszczędny dom. Z chęcią porozmawiamy o naszej ofercie podczas rozmowy telefonicznej.