Realizacje termomodernizacji

Termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowinie Sycowskiej.

W marcu 2019 roku na podstawie naszego wniosku i dokumentacji Parafia Rzymskokatolicka w Bukowinie Sycowskiej uzyskała dotację z WFOŚ we Wrocławiu na termomodernizację budynku.

Całość termomodernizacji została wykonana na podstawie dokumentacji naszego autorstwa i przebiegała pod naszym nadzorem. Inwestycja składa się z:

  • budowy nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
  • budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 14 kW
  • budowy instalacji pompy ciepła o mocy grzewczej 22 kW z 6 odwiertami dla dolnego źródła
  • docieplenia stropu i ścian zewnętrznych
  • wymiany okien i drzwi

Cały system grzewczy będzie zarządzany poprzez nadrzędny system nadzoru, kontrolujący parametry energetyczne oraz optymalizujący wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez system fotowoltaiczny.

 

Termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowinie Sycowskiej 4
Termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowinie Sycowskiej 3
Termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowinie Sycowskiej 2
Termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej w Bukowinie Sycowskiej 1
 

Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.

W grudniu 2018 roku na podstawie naszego wniosku i dokumentacji Opactwo Benedyktynów w Lubiniu uzyskało dotację z WFOŚ w Poznaniu na termomodernizację budynków klasztornych. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków oraz jest pomnikiem historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Całość termomodernizacji jest wykonywana na podstawie dokumentacji naszego autorstwa i przebiega pod naszym nadzorem. Inwestycja składa się z:

  • budowy nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w nowym i starym budynku Opactwa
  • budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW
  • budowy instalacji pompy ciepła o mocy grzewczej 220 kW z 29 odwiertami dla dolnego źródła
  • docieplenia stropów

Cały system grzewczy będzie zarządzany poprzez nadrzędny system nadzoru, kontrolujący parametry energetyczne oraz optymalizujący wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej przez system fotowoltaiczny.

 

Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 7
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 6
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 5
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 4
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 3
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 2
Termomodernizacja budynków Opactwa Benedyktynów w Lubiniu 1