Referencje

 1. Projekt kotłowni na pellet o mocy 1500 kW dla domu wypoczynkowego.
 2. Projekt instalacji solarnej o łącznej powierzchni 300 m2 dla domu wypoczynkowego.
 3. Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 57,9 kW.
 4. Projekt instalacji solarnej dla trzech domów pomocy społecznej o łącznej powierzchni 225 m2.
 5. Projekt węzła cieplnego o mocy 1,5 MW dla szpitala.
 6. Projekt kotłowni na pellet o mocy 310 kW w budynku szkoły podstawowej.
 7. Projekt instalacji solarnej dla budynku dydaktycznego (12 kolektorów płaskich i 12 kolektorów próżniowych).
 8. Projekt instalacji fotowoltaicznej dla 16 budynków użyteczności publicznej.
 9. Projekt instalacji c.o. dla budynku Dworca Kolejowego w Skarżysku Kamiennej.
 10. Projekt instalacji c.o. dla dwóch zabytkowych budynków w Krakowie.
 11. Projekt instalacji c.o. dla sześciu budynków użyteczności publicznej w województwie mazowieckim.
 12. Projekt wentylacji mechanicznej sali kinowej.
 13. Projekt termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznych dla dziesięciu obiektów użyteczności publicznej (woj. pomorskie).
 14. Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW dla Szkoły Podstawowej (woj. podkarpackie).
 15. Projekt termomodernizacji oraz instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów użyteczności publicznej. (woj. pomorskie).
 16. Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW dla oczyszczalni ścieków (woj. pomorskie).
 17. Projekt instalacji c.o. dla budynku mieszkalnego we Wrocławiu.
 18. Projekt klimatyzacji czterech nastawni bloków energetycznych dla Elektrowni Opole.
 19. Projekt instalacji fotowoltaicznych dla dziesięciu obiektów użyteczności publicznej (woj. pomorskie).
 20. Projekt instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji dla dziesięciu obiektów użyteczności publicznej (woj. pomorskie)
 21. Projekt instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji dla dziesięciu obiektów użyteczności publicznej (woj. podkarpackie).
 22. Projekt klimatyzacji sali audytoryjnej na Uniwersytecie Wrocławskim.
 23. Projekt klimatyzacji serwerowni w centrali ZUS Warszawa.
 24. Projekt instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla budynków zabytkowego Opactwa (woj. wielkopolskie).
 25. Projekt wentylacji mechanicznej przedszkola (woj. łódzkie).
 26. Projekt kotłowni parowej (2 t/h) oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 64,91 kW dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (woj. małopolskie).
 27. Audyty energetyczne dużych firm dla czterech obiektów przemysłowych wykonanych według Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).
 28. Termodernizcja Karmelu w Kaliszu, audyt energetyczny, wniosek o dotację na docieplenie dachu, wymianę okien, źródła ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna, solarna.
 29. Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kW dla przedsiębiorstwa energetycznego, małopolska. Projekt instancji klimatyzacji o mocy chłodniczej 391 kW dla budynku biurowego woj. Opolskie.
 30. Projekt instalacji klimatyzacji o mocy chłodniczej 200 kW dla budynku Sądu Rejonowego woj. Śląskie.
 31. Projekt kotłowni olejowej o mocy 1,5 MW oraz termomodernizacji dla budynku hali naprawczej PKP Cargo, woj., dolnośląskie Projekt trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda dla oczyszczalni ścieków oraz SUW, woj. podkarpackie.
 32. Projekt kotłowni gazowej o mocy 90 kW dla budynku Komendy Powiatowej Policji, woj. Mazowieckie.
 33. Projekt kotłowni gazowej o mocy110 kW dla budynku zakładu produkcyjnego, woj. Śląskie.
 34. Projekt instancji klimatyzacji o mocy chłodniczej 190 kW dla budynku biurowego Elektrowni Opole.
 35. Projekt instalacji centralnego ogrzewania o wydajności 526 kW dla budynku dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 36. Projekt instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji i wentylacji dla budynku hotelowego o kubaturze 7600 m3 we Wrocławiu.
 37. Projekt instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji i wentylacji oraz sieci zewnętrznych dla budynku hotelowego o kubaturze 9000 m3 we Wrocławiu.
 38. Projekt kotłowni parowej (6,4 t/h) dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej (woj. wielkopolskie).
 39. Projekt trzech węzłów cieplnych i kotłowni gazowej w budynkach użyteczności publicznej w Oleśnicy.
 40. Program funkcjonalno użytkowy dla czterech instalcji fotowoltaicznych o mocy 50, 105, 205, 1000 kW dla przedsiębiorstwa wodociągowego
 41. Audyt energetyczny termomodernizacji budynku zabytkowego w Gorzowie Wielkopolskim.
 42. Audyt energetyczny termomodernizacji budynku zabytkowego w Kościanie.
 43. Projekt klimatyzacji sali obsługi w budynku zabytkowym w Legnicy.
 44. Projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW dla przedsiębiorstwa komunalnego.
 45. Projekt klimatyzacji budynku teatru.
 46. Projekt instalacji fotowoltaicznej dla trzech obiektów komunalnych w Olsztynie o mocy 40 kW każdy.
 47. Projekt instalacji sanitarnych, pompy ciepła oraz klimatyzacji budynku biurowo magazynowego w Ostrzeszowie.
 48. Projekt dwóch kotłowni gazowych o mocy 200 kW dla szkół
 49. Projekt klimatyzacji serwerowni dla Gaz System s.a
 50. Projekt instalacji sanitarnych i pomp ciepła dla osiedla mieszkaniowego w Wilczycach.
 51. Projekt instalacji sanitarnych i klimatyzacji dla restauracji we Władysławowie.
 52. Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) oraz wniosku o dofinansowanie na budowę elektrowni fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.
 53. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji dla budynku hotelowo mieszkalnego We Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej.
 54. Projekty budowlane instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 380 kW dla hali przemysłowej w Chojnicach.
 55. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW dla pawilonu handlowego we Wrocławiu.
 56. Projekty budowlane instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 280 kW dla budynków komunalnych w m. Skórcz.
 57. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 140 kW dla hali produkcyjnej w m. Skórcz.
 58. Studium wykonalności dla budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim o łącznej mocy 500 kW.
 59.  Projekty wykonawcze instalacji pomp ciepła (łączna moc cieplna 840 kW) i wentylacji mechanicznej dla budynków w Pocysterskim Kompleksie Klasztornym w Henrykowie.
 60. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 kW dla budynków mieszkalnych w Katowicach.
 61. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kW na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu.
 62. Projekty budowlane instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 334 kW dla budynków komunalnych w Ostrzeszowie.
 63. Projekt budowalny i techniczny pompy ciepła i instalacji grzewczej o mocy 124 kW w zabytkowym pałacu w Siemianicach.
 64. Projekty budowalne instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 100 kW dla hali produkcyjnej w Sycowie.
 65. Analiza możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów należących do ŚGPK sp. z o.o.
 66. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 50 kW na terenie oczyszczali ścieków w Wieczfni Kościelnej.
 67. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 50 kW na terenie DPS w Wielkiej Wsi.
 68. Projekt budowalny i techniczny wodociągu oraz oświetlenia na terenie parku przy ul. Stanisława Kunickiego we Wrocławiu.
 69. Projekty budowlane instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacja gazowej dla 45 lokali mieszkalnych.
 70. Projekt budowalny kotłowni gazowej o mocy 2MW w Bolechowie.
 71. Projekt wykonawczy pompy ciepła o mocy 48 kW dla SUW w Dzierżoniowie.
 72. Projekt budowalny elektrowni fotowoltaicznej mocy 1 MW w Nasutowie.
 73. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 185 kW dla hali przemysłowej w Chojnicach.
 74. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW na terenie klasztoru w Jarosławiu.
 75. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW dla pawilonu handlowego w Lublinie.
 76. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW dla pawilonu handlowego w Piastowie.
 77. Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW dla pawilonu handlowego w Gliwicach.
 78. Projekt budowalny i techniczny instalacji pomp ciepła (o łącznej mocy 180 kW ), instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW oraz wentylacji mechanicznej dla hali produkcyjnej Kąkolewo.
 79. Projekt budowalny elektrowni fotowoltaicznej mocy 1 MW w Trojanowie.
 80. Projekty budowlane instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 377 kW oraz pomp ciepła o łącznej mocy 232 kW dla budynków komunalnych w Mławie.
 81. Projekt wykonawczy przebudowy hali naprawczej w MZK sp. z o.o. w Ostrołęce w celu dostosowania do obsługi autobusów zasilanych sprężonym gazem CNG oraz wodorem.
 82. Projekt budowalny zasilania kotła parowego o wydajności 2 t/h olejem wraz z magazynem oleju opałowego.
 83. PFU dla wykonania instalacji klimatyzacji w Hotelu Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego Aqua Zdrój Spółka z o.o.
 84. Projekt budowlany i techniczny przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w Kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie.
 85. Projekty budowlane instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 163 kW dla budynków komunalnych w Wieruszowie.
 86. Audyty energetyczne obiektów Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej: Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle oraz Zespół Rezydencji w Warszawie.