Technologia wodorowa i odzysk energii

Technologia wodorowa pozwala magazynować energię, którą pozyskuje się z odnawialnych źródeł energii, nie wpływających negatywnie na środowisko. W okresie, gdy instalacja produkuje za dużo energii (np. podczas sezonu letniego), pierwiastek ten służy do magazynowania takich nadwyżek. W porównaniu do tradycyjnych sposobów wytwarzania (np. spalania węgla) odzysk energii z wodoru z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii prowadzi do obniżenia emisji CO2.

 

Jak uzyskać wodór z fotowoltaiki?

Pierwiastek ten wyróżnia się dużymi możliwościami w zakresie magazynowania energii, jednak tradycyjne metody jego wytwarzania nie były korzystne dla środowiska. Do niedawna wykorzystywano głównie metan, gaz ziemny oraz węgiel – obecnie stawia się na OZE. Jedyne produkty elektrolizy, jakie pochodzą z pozyskiwania wodoru z fotowoltaiki, to wodór i tlen, jest to zatem metoda bezemisyjna.

Pierwiastek jest wytwarzany przez elektrolizę wody, a później przechowywany w specjalnych magazynach – zbiornikach na wodór, które znajdują się w naszej ofercie. Zbiorniki dają możliwość gromadzenia nadwyżek energii, a także korzystania z nich wtedy, kiedy staje się to konieczne. Magazynowanie wodoru jest nie tylko opłacalnym, ale i w pełni bezpiecznym rozwiązaniem – pojemniki są szczelne oraz solidne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz skontaktowania się z nami pod wskazanymi numerami telefonów (bądź za pomocą załączonego formularza). Z przyjemnością porozmawiamy o innych kwestiach związanych z technologią wodorową i projektami instalacji fotowoltaicznych.

W zakresie technologii wodorowej współpracujemy z fachowcami z firmy „Virtud” https://www.virtud.pl/h2-wodor/